Blogi

Asiakasturvallisuus turvattava hyvinvointialueilla

Tulevilla hyvinvointialueilla yhtenä isona haasteena tulee olemaan erilaisten kuntien ja niiden toimintakulttuurien yhteensovittaminen ja palvelujen yhdenvertainen toteuttaminen asukkaille. Miten näin isossa muutosprosessissa voidaan varmistaa, ettei sosiaalihuollon asiakasturvallisuus vaarannu ja miten saamme luotua rakenteet, jotka tukevat asiakasturvallisuuden toteutumista? Vaikka kuntien toimintakäytännöt vaihtelevat, suurimmassa osassa kuitenkin kerätään tietoa sosiaalihuollon palveluista, asiakasmääristä ja kustannuksista. Se, mikä usein puuttuu, […]

Tampereen Vasemmisto valoi toivoa tulevaan ja valitsi uuden puheenjohtajan

Anu Ropponen on Tampereen Vasemmiston uusi puheenjohtaja. Hän sosiaalityöntekijä ja puurtanut Tampereen Vasemmistossa mm. varapuheenjohtajana. Anu onollut myös ehdokkaana vaaleissa ja varmistanut hyvällä vaalityöllään ja äänimäärällään vasemmiston menestyksen niin kunta- kuin aluevaaleissa. Anu joutui osallistumaan kokoukseen etäyhteydellä, ja sai siksi virtuaalisen kukkakimpun ja raikuvat etäaplodit. Kymmenen vuotta Tampereen Vasemmistoa luotsannut Jouni Sirén jakaa nyt kokemustaan […]

Tampereen Vasemmisto: Tampereen Vettä ei tule yhtiöittää

Tampereen Vasemmisto ihmettelee kaupungin liikelaitosten  yhtiöittämisvimmaa ja on jyrkästi sitä mieltä, että Tampereen vesihuoltolaitosta, Tampereen Veden Liikelaitosta, ei tule yhtiöittää. Tampereen Vasemmisto katsoo, että Tampereen Veden yhtiöittämisestä on käytävä avoin ja rehellinen julkinen keskustelu. Kyse on kauaskantoisesta päätöksestä, jonka hyötyjä ja haittoja kaupunkilaisilla on oltava oikeus punnita vahvaan tietopohjaan perustuen. Konsulttiyhtiöllä teetetyn selvityksen mukaan yhtiöittämisen […]

Tampereen Vasemmisto: Lähiliikennettä tulee kehittää edulliseksi ja aidosti houkuttelevaksi vaihtoehdoksi!

Tampereen Vasemmisto peräänkuuluttaa kevätkokouksessaan, että Tampereen seudun joukkoliikennettä tulee kehittää edelleen edulliseksi ja helposti saavutettavaksi kulkumuodoksi. Julkisella liikenteellä on tutkitusti tärkeä merkitys pienituloisten liikkumisen kannalta. Tällä hetkellä myös polttoaineiden hinnan nousu saa kotitaloudet ympäri Suomea miettimään yksityisautoilun järkevyyttä.  “Lähiaikoina toteutettava alennus lippuhintoihin Tampereella voisi kannustaa käyttäjiä entistä reippaammin joukkoliikenteen pariin. Seutuliikenteen hintojen madaltaminen olisi tukea […]