Järjestö

Tampereen Vasemmisto ry toimii yhdessä kaupunginvaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden kanssa.

Kunnallisjärjestön toiminnasta vastaa kunnallistoimikunta, jossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lisäksi 20 jäsentä (ks. Yhteystiedot).  Vasemmistoliiton Tampereen kunnallisjärjestön toiminnasta päätetään syys- ja kevätkokouksissa. Syyskokouksessa valitaan kunnallistoimikunta ja puheenjohtaja sekä päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Kevätkokouksessa tarkistetaan edellisvuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Päätösvaltaa kokouksissa käyttävät jäsenjärjestöjen nimeämät edustajat. Kaikilla vasemmistoliiton jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.