Tampereen Vasemmisto: Lähiliikennettä tulee kehittää edulliseksi ja aidosti houkuttelevaksi vaihtoehdoksi!

Tampereen Vasemmisto peräänkuuluttaa kevätkokouksessaan, että Tampereen seudun joukkoliikennettä tulee kehittää edelleen edulliseksi ja helposti saavutettavaksi kulkumuodoksi.

Julkisella liikenteellä on tutkitusti tärkeä merkitys pienituloisten liikkumisen kannalta. Tällä hetkellä myös polttoaineiden hinnan nousu saa kotitaloudet ympäri Suomea miettimään yksityisautoilun järkevyyttä. 

“Lähiaikoina toteutettava alennus lippuhintoihin Tampereella voisi kannustaa käyttäjiä entistä reippaammin joukkoliikenteen pariin. Seutuliikenteen hintojen madaltaminen olisi tukea niille ihmisille, jotka kärsivät eniten toimeentulovaikeuksista ja Ukrainan miehityssodan globaaleista kerrannaisvaikutuksista” toteaa Tampereen Vasemmiston puheenjohtaja Jouni Sirén.

“Samalla yksityisautoilua ekologisemman joukkoliikenteen kehittäminen tukisi myös kotimaista turvallisuuspoliitiikkaa. Saavutettavan ja edullisen lähiliikenteen kehittäminen vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja siten heikentää Putinin Venäjän sotakassaa,” jatkaa Sirén.

Tampereen Vasemmisto ehdottaa, että tällä hetkellä eläkeläisille suunnattu päiväsaikaan tehdyistä matkoista myönnettävä alennus laajennettaisiin kaikkia koskevaksi. Siten joukkoliikenteen järjestäminen tehostuisi ruuhkahuippujen madaltumisen myötä ja joukkoliikenne tulisi yhä useamman ulottuville taloudellisesti.

Kohtuuhintainen joukkoliikenne on myös vaihtoehto kotiin jäämiselle, sillä nyt lippuhinnat ovat monelle liian kalliit. Yhteisöllisyyden edistäminen ja hyvinvointierojen kaventaminen ovat keskeisiä teemoja myös Tampereen kaupungin Tekemisen kaupunki -strategiassa. Saavutettava lähiliikenne edesauttaa kaikkien kuntalaisten aktiivista elämää. 

Tampereen Vasemmisto peräänkuuluttaa, että joukkoliikenteen lippuhinnan alentamista ei pidä tehdä joukkoliikenteen laadun kustannuksella. Joukkoliikenteen käyttömäärien kasvattamisessa suurin merkitys on tutkitusti reittiverkoston kattavuudella ja riittävällä vuorovälillä.

Julkiseen liikenteeseen panostaminen on inhimillisesti, taloudellisesti ja ekologisesti järkevää.