Tampereen Vasemmisto: Tampereen Vettä ei tule yhtiöittää

Tampereen Vasemmisto ihmettelee kaupungin liikelaitosten  yhtiöittämisvimmaa ja on jyrkästi sitä mieltä, että Tampereen vesihuoltolaitosta, Tampereen Veden Liikelaitosta, ei tule yhtiöittää.

Tampereen Vasemmisto katsoo, että Tampereen Veden yhtiöittämisestä on käytävä avoin ja rehellinen julkinen keskustelu. Kyse on kauaskantoisesta päätöksestä, jonka hyötyjä ja haittoja kaupunkilaisilla on oltava oikeus punnita vahvaan tietopohjaan perustuen. Konsulttiyhtiöllä teetetyn selvityksen mukaan yhtiöittämisen taloudelliset seuraukset ovat vähintäänkin epäselvät.

– Tällä hetkellä on epäselvää, mikä on se ongelma, joka halutaan ratkaista muuttamalla Tampereen Vesi Liikelaitos kaupungin omistamaksi osakeyhtiöksi. Kaupunginhallituksen konsernijaoston teettämästä selvityksestä tämä ei selviä, toteaa Tampereen Vasemmiston puheenjohtaja Jouni Siren.

– Nyt vaikuttaa pahoin siltä että ensin on päätetty, että yhtiöittäminen ajetaan läpi, ja sitten etsitään tavat, joilla se saadaan näyttämään perustellulta ratkaisulta. Tampereen Veden tulevaisuutta ei voi ratkaista hosumalla. Päätöksenteon avoimuus ja demokraattisuus on erityisen tärkeää, kun kyse on vesihuollon kaltaisesta koko kaupungin yhteisestä asiasta, alleviivaa Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Noora Tapio.

Yhtiöittämistä vastaan puhuu myös sen aiheuttama avoimuuden heikkeneminen vesihuoltolaitoksen päätöksenteossa. Yhtiöittämisen jälkeen asiat käsitellään ja päätöksiä tehdään suljettujen ovien takana. Kaupunkilaisten demokraattisesti valitut edustajat eivät saa samalla tapaa ääntään kuuluville. Yhtiöittämisen ajamisessa lieneekin kyse perin ideologisesta, uusliberalistisesta tavoitteesta.

Puhdas vesi on kunnan asukkaiden perusoikeus ja on arvokasta että päätöksentekokyky tästä on demokraattisesti valitulla kaupunginvaltuustolla. Vesihuollon alueellinen merkitys on myös valtavan suuri ja sen merkitys ekologisten kriisien aikakaudella ainoastaan kasvaa. Vesihuoltoon liittyviä päätöksiä ei tästä syystä tule tehdä lyhyen tähtäimen voitot etusijalla.

Tampereen Vesi on pidettävä julkisesti hallittuna liikelaitoksena myös tulevaisuudessa.